Delägda hästar

Flera av våra hästar äger vi tillsammans med andra. Klicka dig vidare för att se vilka hästar som tillhör vilket konsortsium.
 

©2024 | Invexbo AB | Box 7 | 333 02 Bredaryd, Sweden | Tel: +46(0)70 - 676 46 46 | info@invexbo.se