Välkommen till Invexbo

Invexbo är ett företag som verkar inom Svensk och Internationell travsport.
Vi har egen uppfödning och alla våra uppfödningar får efternamnet In. I Sverige samarbetar vi med Hyllstofta Stuteri utanför Klippan. Här finns alla fölmärrar och föl fram till dess att dom blivit ca 1,5 år och då går vidare till professionell tränare.

Alla hästar som ägs och föds upp av Invexbo är alltid till salu och ambitionen är att många av dom skall ingå i något av dom delägarkonsortsium som Invexbo driver.

Bosse Sveningsson

Invexbo driver också en allt större tävlingsverksamhet där tyngdpunkten ligger på unghästar och årgångsloppen. Målsättningen är att varje år få fram minst en häst som duger för att kvala in till några av dom större årgångsloppen som 3 och 4 åringar. Denna målsättning har Invexbo klarat varje år hittills, och nu är ambitionen att ständigt förbättra klassen på fölmärrarna och därmed succsesivt även höja klassen ytterligare på alla tävlingshästarna.

Ni är alla varmt välkomna att höra av er till Invexbo om ni har frågor angående vår verksamhet eller på annat vis önskar ta del av vår verksamhet via konsortsium

Vi som deläger häst, eller på annat sätt är samarbetspartner till  Invexbo, skall helt enkelt ha lite roligare.


Mina bästa travhälsningar
Bo Sveningsson
Invexbo AB

 

©2024 | Invexbo AB | Box 7 | 333 02 Bredaryd, Sweden | Tel: +46(0)70 - 676 46 46 | info@invexbo.se